...

THÔNG TIN VĂN BẢN
   Số/Ký hiệu 22/2020/TT-BLĐTBXH
   Đơn vị ban hành Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
   Trích yếu Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
   Ngày ban hành 30/12/2020
   Tải tệp đính kèm Click vào đây để Tải về

STTSố / ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhFile đính kèm
1
35/2021/TT-BTC Thông tư quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 19/5/2021
2
53/2021/NĐ-CP Nghị định 53/2021/NĐ-CP ban hành ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 - 2022 21/05/2021
3
01/2021/TT-BXD Thông báo Thông tư mới ban hành của Bộ Xây Dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về QHXD QCVN:01:2021 19/5/2021
4
55/2021NĐ-CP Thông báo Nghị định sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Môi trường 24/5/2021
5
06/2019/TT-BLĐTBXH Test vb 22/03/2019
6
526/QĐ_BLDTBXH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao đông, thương binh và xã hội 06/5/2021
7
25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam 07/4/2021
8
47/2021/NĐ-CP Quy định một số điều của Luật Doanh nghiệp 01/4/2021
9
764/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính 05/4/2021
10
26/2021/TT-BTC Hướng dẫn công tác kế toán khi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sang công ty cổ phần 07/4/2021
11
03/VBHM-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 04/5/2021
12
04VNHM-BTNMT Quy định chi tiết một số điều về Đất Đai 04/5/2021
13
03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 09/4/2021
14
30/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 26/3/2021
15
29/2021/NĐ-CP Quy định về trịnh tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư 26/03/2021
16
26/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 132/2020/QH14 NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2020 CỦA QUỐC HỘI THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỂ THÁO GỠ VƯỚNG MẮC, TỒN ĐỌNG TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH KẾT HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT, XÂY DỰNG KINH TẾ 25/3/2021
17
136/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ 24/11/2020
18
613/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 25/3/2021
19
09/2020/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên 12/11/2020
20
23/2020/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 30/12/2020
21
09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên 12/11/2020
22
23/2020/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 30/12/2020
23
22/2020/TT-BLĐTBXH Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành 30/12/2020
24
11/2020/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 12/11/2020
25
Nghị Quyết số 17/NQ-CP Về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021 09/02/2021
123456

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: