...

THÔNG TIN VĂN BẢN
   Số/Ký hiệu Nghị định số 76/2020/NĐ-CP
   Đơn vị ban hành Chính phủ
   Trích yếu Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
   Ngày ban hành 01/07/2020
   Tải tệp đính kèm Click vào đây để Tải về

STTSố / ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhFile đính kèm
1
12/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế 28/12/2020
2
10/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con 12/11/2020
3
2288/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam 31/12/2020
4
159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 31/12/2020
5
155/2020/NĐ-CP Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế 31/12/2020
6
145/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020
7
01/2021/TT-BNV TT Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 11/01/2021
8
10/2020/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con 12/11/2020
9
163/UBND-KH Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 03/9/2020
10
83/2014/NĐ-CP Về kinh doanh xăng dầu 03/9/2014
11
08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 15/01/2018
12
61/2020/QH14 Triển khai thi hành Luật Đầu tư 17/6/2020
13
152/2020/NĐ-CP Quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 30/12/2020
14
Số: 3460/QĐ-BCT Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 25/12/2020
15
152/2020/NĐ-CP Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021 30/12/2020
16
58/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Bộ Lao động - thương binh và xã hội
17
136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công 31/12/2015
18
01/2016/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 18/02/2016
19
08/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 15/05/2016
20
37/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 15/05/2016
21
9/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 15/05/2016
22
44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động 15/05/2016
23
15/2016/TT-BYT Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 15/05/2016
24
07/2016/TT-BLĐTBXH Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 15/05/2016
25
1692/QĐ-UBND Ban hành tiêu chí cơ sở đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với các Chợ- Trung tâm thương mại; Nhà cao tầng; Tàu thủy vận chuyển khách du lịch; Cơ sở thuộc khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 06/06/2016
12345

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: