TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

THƯ NGỎ CỦA LÃNH ĐẠO BAN


Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh xin gửi lời chào trân trọng nhất tới các nhà đầu tư đã đến với các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh.

Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trong các năm qua, Quảng Ninh đã và đang chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng Khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án một cách hiệu quả nhất. Đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp các nhà đầu tư sẽ được áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư tốt nhất của Chính phủ và hỗ trợ bổ sung của Tỉnh một cách ổn định lâu dài, đảm bảo những quyền lợi và cơ hội kinh doanh thật sự hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh luôn chào đón các các tổ chức kinh tế, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu kinh tế và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.  

Chúng tôi hy vọng Trang thông tin điện tử Khu kinh tế sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin và là cầu nối giữa các nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhằm đồng hành trong quá trình đầu tư phát triển của Khu kinh tế, khu công nghiệp và của doanh nghiệp./.


BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: