TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

TIN XÂY DỰNG ĐẢNG

Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh tham gia Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi năm 2023

Đồng chí Đặng Xuân Phương giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 18/8, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về điều động, luân chuyển cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh.

Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển

Bài 2: Văn hóa - nhân tố khẳng định vị thế, vai trò, sức mạnh, hiệu quả và uy tín lãnh đạo của Đảng

Bài 1: Thời cuộc mới và nhu cầu phát triển tự nhiên và tất yếu của Đảng

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXVIII năm 2023

Ngày 30/7, Hội Đồng đội tỉnh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXVIII năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và phát biểu tại đại hội; Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 27/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên họp thứ năm để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm và thảo luận một số nội dung 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì.

Quảng Ninh lập nên kỳ tích trong công cuộc đổi mới

Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”

Ngày 05/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 320-CT/TU “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Ngày 25/5/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW về hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Tạp chí Tuyên giáo xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Hội nghị trực tuyến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 30/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện và nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Tham dự tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ

Sáng 17/5, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp và bế mạc. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập.

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 15/5/2023, tại Hội trường cơ quan, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập.

V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

Ngày 27/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra mắt giới thiệu “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”.

Bộ câu hỏi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 cấp Cụm

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 KHÓA XIII; KẾT LUẬN SỐ 34-KL/TW NGÀY 18/4/2022 VÀ QUY ĐỊNH SỐ 69-QĐ/TW NGÀY 06/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 20/8/2022, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và trực tiếp truyền đạt nghị quyết có các đồng chí: Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban; Vũ Văn Đát, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban; các đồng chí Lãnh đạo Ban, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia nghiên cứu, học tập.

Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"

Tại Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết mới về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" - Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022.

Những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ngày 06/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3-, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy

Sáng 10/5, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc đổi tên và chuyển giao các tổ chức Đảng về Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị

Thực hiện Công văn số 964-CV/BTGTU ngày 05/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; công văn số 402-CV/ĐUK ngày 11/11/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã triển khai thực hiện năm 2021 như sau

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔ CHỨCHỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HƯỚNG DẪN, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG; KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Ngày 27/10/2021 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị

Triển khai Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh”; Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 23/7/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh “Quán triệt, triển khai kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”.

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025

12
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: